PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE PBB

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB to nowoczesne badania, których specyfika polega na tym, że uwzględniają wszystkie układy organizmu pacjenta, postrzeganego jako całość.Na podstawie PBB można tworzyć indywidualne programy zdrowotne. Dla lekarza Profilaktyczne Bilanse Biologiczne to wyjątkowe narzędzie kompleksowej oceny stanu zdrowia, dające możliwość zastosowania w pełni spersonalizowanej terapii.

Dla pacjenta PBB to długoterminowa inwestycja w zdrowie.

czytaj więcej

Jak wyglądają wyniki PBB ?

Wyniki Profilaktycznych Bilansów Biologicznych są przesyłane do lekarza zlecającego badania PBB w następującej formie:

Wyników liczbowych, gdzie podana jest nazwa oznaczanego parametru w danym Bilansie Biologicznym, wynik pacjenta, jednostka oraz norma, czyli Optymalny Poziom Zdrowia, w ramach której ryzyko względnie zachorowania jest minimalne i wynosi 1.

Jak wyglądają wyniki PBB ?

Profili, gdzie wynik pacjenta jest przedstawiony w formie wykresu. W dolnej części każdego profilu, pod wykresem wymienione są oznaczane parametry w formie skrótowej, pod nimi podane jest rozszerzenie nazwy. Obszar zaznaczony na szaro definiuje strefę normy, czyli Optymalną Wartość Zdrowia. Środkiem strefy normy dla każdego parametru jest wartość 100 (szczyt krzywej Gaussa), co umożliwia korelowanie parametrów między sobą.

Jak wyglądają wyniki PBB ?
Jak wyglądają wyniki PBB ?
Jak wyglądają wyniki PBB ?

Interpretacji i korelacji parametrów w profilu może dokonać jedynie przeszkolony lekarz lub – w przypadku bilansów żywieniowych – dietetyk.

Czytaj więcej

NASZA OFERTA

Dla Pacjentów
Dla lekarzy
Dla Dietetyków
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB
Ośrodki zlecające PBB

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej