PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE PBB

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB to nowoczesne badania, których specyfika polega na tym, że uwzględniają wszystkie układy organizmu pacjenta, postrzeganego jako całość.Na podstawie PBB można tworzyć indywidualne programy zdrowotne. Dla lekarza Profilaktyczne Bilanse Biologiczne to wyjątkowe narzędzie kompleksowej oceny stanu zdrowia, dające możliwość zastosowania w pełni spersonalizowanej terapii.

Dla pacjenta PBB to długoterminowa inwestycja w zdrowie.

czytaj więcej

Medycyna zapobiegawcza według Mediprevent

Celem medycyny prewencyjnej, będącej dyscypliną komplementarną dla medycyny klinicznej, jest promowanie zdrowia, zgodnie ze sprawdzoną zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Celem medycyny zapobiegawczej w ujęciu Mediprevent, Francuskiego Stowarzyszenia Lekarzy na rzecz Medycyny Zapobiegawczej, jest ciągłe poszukiwanie optymalnego stanu systemu w organizmie, co się przekłada na korygowanie zaburzonych stanów ogólnoustrojowych lub skoncentrowanych lokalnie, np. stanów zapalnych, stanów aktywacji, dysbiozy, tolerancji, supresji, i innych. Dzięki profilaktyce zaburzeń stanów systemowych dochodzi do poprawy funkcjonowania całego organizmu. Dotyczy to zarówno profilaktyki pierwotnej, której celem jest niedopuszczenie do rozwinięcia się choroby, profilaktyki wtórnej polegającej na zapobieganiu konsekwencjom choroby oraz profilaktyki trzeciej fazy, czyli zahamowaniu postępu choroby i zapobieganie nawrotom.

Większość chorób, będąc wieloprzyczynowymi i wieloczynnikowymi, rozwija się przez długi okres w sposób bezobjawowy. Profilaktyka opracowana przez Mediprevent może być zastosowana na różnych etapach powstawania choroby w organizmie. I tak, aby móc zrealizować ten cel Mediprevent opracowało i wdrożyło do praktycznego zastosowania przez lekarzy narzędzia umożliwiające wykrycie bezobjawowego stanu chorobowego – Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB. Bilanse pozwalają uzyskać dwa zasadnicze typy informacji: jak wygląda stan równowagi danej osoby i jej mechanizmy fizjologiczne, jak również pozwala ocenić, czy stan odżywienia komórkowego danej osoby chroni ją przed ryzykiem zachorowania.

Mediprevent rozwija i wdraża najnowsze badania naukowe w obszarze biologii klinicznej stosowanej do celów zindywidualizowanej profilaktyki medycznej. Konsultanci naukowi Mediprevent szkolą lekarzy w dziedzinie medycyny zapobiegawczej i narzędzi praktycznych umożliwiających jej zastosowanie, czyli Profilaktycznych Bilansów Biologicznych, w krajach francuskojęzycznych, Hiszpanii, Włoszech i od 8 lat w Polsce.
Mediprevent zaprasza lekarzy i dietetyków w Polsce do udziału w szkoleniach, umożliwiających przyłączenie się do istniejącej sieci ekspertów specjalizujących się w medycynie profilaktycznej. Sieć ekspertów działa on-line, jej członkowie spotykają się na sesjach naukowych w Paryżu 5 razy w roku.
Konsultantem z ramienia Mediprevent dla polskich specjalistów jest dr Marc Peignier.

Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB
Ośrodki zlecające PBB

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej