Dla Lekarzy - Szkolenia

Szkolenia

Alameda oferuje trzy rodzaje szkoleń dla lekarzy i dietetyków:

  • Szkolenie roczne kierowane do lekarzy, wprowadzające do wybranych zagadnień w zakresie medycyny zapobiegawczej połączone z praktyczną nauką interpretacji Profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB.
  • Szkolenie roczne kierowane do dietetyków, wprowadzające do wybranych zagadnień w zakresie medycyny zapobiegawczej połączone z praktyczną nauką interpretacji żywieniowych Bilansów Biologicznych PBB.Pierwszy moduł szkolenia jest kierowany do obu grup specjalistów. Dopiero po pierwszym spotkaniu grupa rozdziela się na dwie specjalizacje, dla lekarzy i dla dietetyków.
  • Szkolenia doskonalące dla lekarzy i dietetyków praktykujących PBB i specjalizujących się w medycynie profilaktycznej.

Ponadto, francuskojęzyczni lekarze mogą brać udział w sesjach naukowych Mediprevent w Paryżu.

Rozmowa z lekarzem

Wskazówki dla lekarzy

Bilanse, który uwzględniają wszystkie funkcje fizjologiczne organizmu to Bilanse układu pokarmowego, w szczególności…

więcej
Alameda - Szkolenia dla lekarzy

Szkolenia

Alameda oferuje trzy rodzaje szkoleń dla lekarzy i dietetyków: roczne dla lekarzy, dietetyków oraz doskonalące dla lekarzy i dietetyków

więcej
Pomoc w interpretacji wyników

Pomoc w interpretacji bilansów

tekst

więcej