PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE PBB®

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB to nowoczesne badania, których specyfika polega na tym, że uwzględniają wszystkie układy organizmu pacjenta, postrzeganego jako całość.Na podstawie PBB można tworzyć indywidualne programy zdrowotne. Dla lekarza Profilaktyczne Bilanse Biologiczne to wyjątkowe narzędzie kompleksowej oceny stanu zdrowia, dające możliwość zastosowania w pełni spersonalizowanej terapii.

Dla pacjenta PBB to długoterminowa inwestycja w zdrowie.

czytaj więcej

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB®

rancuskie Stowarzyszenie Lekarzy na rzecz Medycyny Zapobiegawczej Mediprevent, jako pionier i lider w zakresie profilaktyki od ponad 20 lat, propaguje nowatorskie podejście do zdrowia i profilaktyki medycznej przy zastosowaniu analitycznego narzędzia dla lekarzy i dietetyków, Profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB, czyli badań pozwalających na kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta.

Tradycyjnie rozumiane pojęcie „zdrowia” oznacza brak rozpoznanej choroby. W rozumieniu nowoczesnej profilaktyki „zdrowie” to stan równowagi organizmu w zakresie wszystkich procesów w nim zachodzących, na co składa się nie tylko brak objawów chorobowych, ale także dobre samopoczucie, zminimalizowane ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek choroby i zdolność organizmu do swobodnej adaptacji do otaczającego środowiska i codziennego życia.

Ponadto, nowoczesna profilaktyka postrzega antygeny bakteryjne czy wirusowe, nie jako czynniki patogenne, lecz jako sygnały, które podobnie jak substancje odżywcze, witaminy, białka czy lipoproteiny, powodują, że komórka, posiadająca określoną strukturę, staje się funkcjonalna i zdolna do efektywnego działania. Jeżeli sygnały są prawidłowo odbierane, komórka sprawnie wykonuje swoją pracę, co skutkuje dobrym zdrowiem tkanek, organów i całych układów w organizmie, który funkcjonuje jako system, sieć wzajemnych powiązań.

Dzięki starannie dobranym parametrom pochodzącym z najnowszych badań naukowych stało się możliwe stworzenie narzędzia analitycznego, stale doskonalonego, pozwalającego specjalistom (lekarze, dietetycy) koncentrować się, przede wszystkim, na zachowaniu zdrowia pacjenta, a nie wyłącznie na stanach chorobowych, postrzeganych jako efekt odchylenia od stanu równowagi.

Na podstawie tych badań, pacjent dowiaduje się co dzieje się w całym jego organizmie, które mechanizmy fizjologiczne zostały zaburzone i dlaczego. Diagnoza tego typu daje pacjentowi możliwość kompleksowego wglądu w swój stan zdrowia oraz umożliwia podjęcie skutecznej celowanej profilaktyki i/lub terapii.

Celem PBB jest z jednej strony wykrycie niedoborów i nadmiarów witamin, mikroelementów czy kwasów tłuszczowych, a z drugiej sprawdzenie jak funkcjonują, będące ze sobą w ścisłym powiązaniu, poszczególne układy w organizmie. Nadrzędnym celem PBB nie jest zatem diagnozowanie choroby lecz stanu zdrowia danego pacjenta.

Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB®

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB
Ośrodki zlecające PBB

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej