Dla Dietetyków

Mini przewodnik dla dietetyków

Bilanse, który uwzględniają wszystkie funkcje fizjologiczne organizmu to Bilanse układu pokarmowego, w szczególności BILANS IMMUNOLOGICZNO-ZAPALNY JELITOWY (S3), W skład ekosystemu jelitowego wchodzi flora bakteryjna skoncentrowana głównie w jelicie grubym, błona śluzowa oraz układ immunologiczny jelitowy. Ekosystem jelitowy stanowi kluczowy element dla wszelkich poniżej wymienionych funkcji :

Trawiennej : trawienie, wchłanianie, procesy metaboliczne, synteza, detoksykacja…
Immunologicznej: stałe wzajemne oddziaływanie pomiędzy trzema składnikami ekosystemu jelitowego stanowi podstawowy element modulujący immunologię ogólnoustrojową
Neuro-psychicznej: jelita traktowane są jako drugi mózg człowieka będący w ciągłej interakcji z ośrodkowym układem nerwowym.

W zakresie badań nad zaburzeniami ekosystemu jelitowego poczyniono w ostatnim czasie poważne postępy. I tak, wykrycie stanu zapalnego niskiego stopnia, jest obecnie możliwe dzięki oznaczeniu β-defensyny-2, natomiast stan zapalnego wysokiego stopnia może być wykryty za pomocą kalprotektyny. Sekrecyjne IgA, ważne przeciwciała odporności humoralnej obecne w jelicie pełnią rolę obrońców pierwszej linii.

Tak więc Bilans ten pozwała na wczesne wykrycie stanów zapalnych niskiego i/lub wysokiego stopnia za pomocą trzech podstawowych markerów odporności jelitowej i tym samym, w zależności od wyników, umożliwia precyzyjne dobranie prebiotyków i probiotyków.

Wskazania do tego Bilansu obejmują: Wszelkie formy funkcjonalnych lub organicznych patologii jelitowych oraz choroby, których objawy oddalone są od miejsca zaburzenia (w tym przypadku jelita) : otyłość, zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, NASH, zapalenie stawów, niektóre choroby ośrodkowego układu nerwowego, fibromialgia, zespół przewlekłego zmęczenia, niektóre alergie…

Drugi Bilans, który może udzielić informacji na temat dużej liczby różnorodnych mechanizmów i funkcji, to PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH(A1). Zasadniczo jest to bilans zalecany dla każdego pacjenta, gdyż stanowi odzwierciedlenie stanu odżywienia i wielu funkcji fizjologicznych z okresu 4 ostatnich miesięcy.

Jest to bilans stosowany również dla celów profilaktyki sercowo-naczyniowej. Na jego podstawie można przywrócić równowagę kwasów tłuszczów nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych omega 6 i omega 3, w tym EPA.
Bilans ten dotyczy również ośrodkowego układu nerwowego, gdzie kwasy omega 3 pełnią strukturalną rolę. Na płaszczyźnie funkcjonalnej, dotyczącej zarówno procesów psychicznych jak i poznawczych, kwas DHA, neuroprotektyn, które jak sugeruje ich nazwa, zabezpiecza tkanki nerwowe. Ze względu na złożoność cząsteczkową oraz metaboliczne ścieżki jego syntezy ten kwas jako pierwszy wykazuje deficyty u pacjentów po 40-tym roku życia.
Inną zaletą Profilu Kwasów Tłuszczowych to możliwość oceny równowagi kwasów tłuszczowych błon komórkowych i wewnątrzkomórkowych, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie receptorów odbierających niezliczone sygnały w ramach komunikacji komórkowej. Bez tych ciągłych procesów wymiany, nie istniałoby ani życie ani zdolność adaptacji organizmu. Dotyczy to zarówno każdej komórki jak i całego organizmu.
Badając stan odżywienia pacjenta nie wolno zapomnieć o witaminach. Witaminy B9 i B12(F1), są szczególnie ważne już od chwili poczęcia dziecka, wpływają one bowiem na regulację procesów epigenetycznych plemnika i komórki jajowej w chwili zapłodnienia, jak również na wiele funkcji trawiennych, neuropsychiatrycznych, są ważne dla życia komórkowego oraz DNA, stanowiąc ważny element profilaktyki chorób nowotworowych.
Mechanizmy powstawania niedoboru folianów są różnorodne : najczęstsza przyczyna to niedostateczne spożycie, złe wchłanianie, ponadto alkoholizm, procesy starzenia, celiakia. Można tutaj też wymienić efekty uboczne przyjmowania leków. Wśród tych, które zakłócają metabolizm kwasu foliowego znajdują się: fenytoina, fenobarbital środki antykoncepcyjne doustne, Bactrim, sulfamidy, antymetabolity, inhibitory odwrotnej transkryptazy (AZT), leki zakłócające metabolizm kobalamin: kolchicyna, neomycyna, podtlenek azotu.
Witaminy wchodzą w skład różnych bilansów i się powtarzają. Warto przeanalizować skład wszystkich bilansów i znaleźć te, które najbardziej odpowiadają dla Państwa praktyki i pacjentów.
WITAMINA D (BB13) uznana obecnie za prehormon jest często w niedoborze u pacjentów. Podobnie w przypadku JODU(BB5).
Do ważnych Bilansów żywieniowych należy BADANIE POZIOMU KAROTENOIDÓW (A2) praktycznie nieobecne we współczesnej diecie. Karotenoidy wiążą się nieodłącznie z problematyką degeneracji plamki żółtej oraz profilaktyką chorób nowotworowych.
BILANS PROFILAKTYCZNY OKOŁOCIĄŻOWY (O1) ma na celu ochronę zdrowia dziecka (oraz jego potomków zgodnie z tym, co potwierdzają nam badania epigenetyczne) i zdrowia jego matki. Oznaczane parametry należy skorygować przed podjęciem decyzji o poczęciu dziecka. Bilans ten jest zalecany dla obojga rodziców.
W przypadku występowania u pacjenta chorób zwyrodnieniowych procesów zapalnych i nowotworowych nie wolno zapomnieć o BILANSIE PROFILAKTYCZNYM PRZECIWRODNIKOWYM (STRES OKSYDACYJNY) (B2), na który składają się te parametry, których skorygowanie pozwala na zapewnienie skutecznej ochrony komórkowej.

BILANS PROFILAKTYCZNY RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO I ZESPOŁU METABOLICZNEGO(I1) jest narzędziem, które pozwala zmierzyć najważniejsze nowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowo, i docelowo opracować zalecenia higieniczno-dietetyczne, które zaleca się wprowadzić jak najszybciej w rodzinach obarczonych takim ryzykiem.

BADANIE NASYCENIA TKANEK ESTROGENAMI (N1) to badanie przeznaczone dla kobiet, które pozwala ocenić jakość tolerancji leczenia hormonalnego (doustne środki antykoncepcyjne, wkładka hormonalna domaciczna, środki anty-estrogenowe, itd.)
W celu zlecenia optymalnie dobranych Bilansów PBB należy wziąć pod uwagę obecną sytuację kliniczną pacjenta, historię jego chorób oraz choroby członków rodziny.
Dobór bilansów to temat obecny i analizowany w ramach każdego modułu szkoleniowego.

Rozmowa z lekarzem

Wskazówki dla dietetyków

Bilanse, który uwzględniają wszystkie funkcje fizjologiczne organizmu to Bilanse układu pokarmowego…

więcej
Kiedy wykonać PBB

Szkolenia

Alameda oferuje szkolenia dla lekarzy: szkolenie roczne oraz doskonalące a także dla dietetyków roczne oraz doskonalące.

więcej
Jak wykonać PBB

Pomoc w interpretacji bilansów

więcej