Jak wykonać PBB

Jak wykonać PBB®?

Pacjent, który chciałby wykonać PBB powinien w pierwszej kolejności udać się do lekarza, który przeszedł odpowiednie szkolenie (zobacz ośrodki zlecające PBB).

Na wizycie dowie się, które z badan PBB byłyby w jego indywidualnym przypadku wskazane i dlaczego. Lekarz bierze pod uwagę historię choroby pacjenta oraz historię chorób członków jego rodziny.

Pacjent wychodzi od lekarza z dokumentem: Zlecenie Profilaktycznych Bilansów Biologicznych, z którym później będzie się musiał udać do punktu pobrań wskazanego przez lekarza (zobacz mapkę punktów pobrań). Jeżeli badanie tego wymaga, pacjent dostanie od zlecającego lekarza pojemniki na materiał biologiczny, inny niż krew (kał, mocz, ślina).

Lekarz wyliczy pacjentowi kwotę za badanie w walucie euro. Cennik badań PBB jest dostępny w zakładce Cennik.

Następnie pacjent dokonuje dwóch przelewów, jeden do laboratorium w Belgii, gdzie płaci za badanie w euro, drugi na konto firmy Alameda w ramach opłaty logistycznej.

Po dokonaniu przelewu za badanie należy wysłać potwierdzenie na adres: kontakt@alameda.com.pl oraz skontaktować się z Obsługą Klienta pod numerem telefonu: 531 095 905 w celu ustalenia daty pobrania krwi.

Po 48 godzinach od dokonania przelewu pacjent może udać się na pobranie krwi zgodnie z ustaleniami jakich dokona z Obsługą Klienta pod numerem 531 095 905.

Udając się do laboratorium proszę nie zapomnieć dokumentu: Zlecenie Profilaktycznych Bilansów Biologicznych, gdyż tylko na jego podstawie personel w punkcie pobrań będzie w stanie pobrać krew. Dokument Zlecenia PBB jest wysyłany wraz z pobranym materiałem biologicznym do wybranego laboratorium w Belgii.

Okres oczekiwania na wyniki wynosi od 4 do 6 tygodni.

Wyniki przyjdą do lekarza zlecającego PBB. Informacja o wynikach zostanie pacjentowi przekazana przez lekarza zlecającego.

Jeżeli pacjent będzie sobie życzył fakturę za badania PBB z laboratorium w Belgii proszony jest, by taką informację podać w momencie pierwszego kontaktu z Obsługą Klienta.

Taka sama procedura obowiązuje pacjentów wykonujących PBB zlecone przez dietetyka.

Kontakt z Obsługą Klienta

mail: kontakt@alameda.com.pl
tel: 531 095 905

Rozmowa z lekarzem

Rozmowa z lekarzem

Rozmowa z dr Marc Peignier, lekarzem rodzinnym, członkiem Rady Naukowej Mediprevent odpowiedzialnym za szkolenia lekarzy i dietetyków…

więcej
Kiedy wykonać PBB

Kiedy warto zrobić PBB®?

Z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci i w jakich sytuacjach lekarze mogą wyraźnie pomóc lub przynieść ulgę?

więcej
Rozmowa z lekarzem

Jak pobrać materiał biologiczny?

Na pobranie krwi pacjent udaje się do wskazanego przez lekarza punktu pobrań.

więcej