PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE PBB

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB to nowoczesne badania, których specyfika polega na tym, że uwzględniają wszystkie układy organizmu pacjenta, postrzeganego jako całość.Na podstawie PBB można tworzyć indywidualne programy zdrowotne. Dla lekarza Profilaktyczne Bilanse Biologiczne to wyjątkowe narzędzie kompleksowej oceny stanu zdrowia, dające możliwość zastosowania w pełni spersonalizowanej terapii.

Dla pacjenta PBB to długoterminowa inwestycja w zdrowie.

czytaj więcej

Kto zleca PBB i na czym polega terapia ?

Jedynie lekarze przeszkoleni według programu Mediprevent mogą dokonywać korelacji w zakresie wszystkich dostępnych badań PBB.

I podobnie, jedynie dietetycy przeszkoleni według programu Mediprevent i w zakresie mikroodżywiania dysponują wiedzą pozwalającą na kompetentną interpretację Bilansów żywieniowych.

Przeszkoleni specjaliści posiadają wiedzę na temat wartości normy stosowanej w Bilansach, czyli Optymalnego Poziomu Zdrowia.

Lekarze zlecający wszystkie z oferowanych badań PBB oraz dietetycy wyspecjalizowani w Bilansach żywieniowych informują pacjenta szczegółowo o możliwych formach terapii w jego konkretnym przypadku. Porada jest zawsze w pełni zindywidualizowana.

Lekarz bierze pod uwagę obecny stan pacjenta, historię jego choroby oraz choroby członków jego rodziny. Zakres terapii w przypadku lekarza obejmuje dietę, celowaną suplementację oraz immuno-neuro-endokryno-modulację.

Terapia proponowana przez dietetyków obejmuje dietę oraz celowaną suplementację, odzwierciedlającą realne potrzeby organizmu, wykazane w wyniku badania.

Należy zaznaczyć również, że także psycholog może skierować pacjenta będącego u niego w terapii, do lekarza na badania PBB. Praktyka pokazuje, że taka współpraca psychoterapeuty z lekarzem znacznie wspomaga i zwiększa skuteczność terapii zarówno w sferze psychicznej, jaki i fizycznej. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi uświadomić sobie jego konflikt wewnętrzny, jednakże potrzebne jest, by organizm pacjenta, jego układ nerwowy był w stanie to przyjąć. Szacuje się, że połowa schorzeń fizycznych jest pochodzenia psychicznego i odwrotnie, połowa zaburzeń psychicznych jest pochodzenia fizycznego.

Czytaj więcej

NASZA OFERTA

Dla Pacjentów
Dla lekarzy
Dla Dietetyków
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB
Ośrodki zlecające PBB

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej