PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE PBB

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB to nowoczesne badania, których specyfika polega na tym, że uwzględniają wszystkie układy organizmu pacjenta, postrzeganego jako całość.Na podstawie PBB można tworzyć indywidualne programy zdrowotne. Dla lekarza Profilaktyczne Bilanse Biologiczne to wyjątkowe narzędzie kompleksowej oceny stanu zdrowia, dające możliwość zastosowania w pełni spersonalizowanej terapii.

Dla pacjenta PBB to długoterminowa inwestycja w zdrowie.

czytaj więcej

Jak się dzielą PBB ?

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne mogą być dobierane i konfigurowane w zależności od oczekiwań i możliwości pacjenta oraz pytań, na jakie będą chcieli odpowiedzieć lekarze prowadzący.

Bilanse PBB dostarczają dwóch rodzajów informacji. Z jednej strony mówią nam jak wygląda stan odżywienia organizmu i pozwalają na wykrycie czynników ryzyka wynikających z historii rodzinnej, dla których medycyna zapobiegawcza może okazać się bardzo skuteczna. Do tego służą tzw. Bilanse żywieniowe.

Z drugiej strony PBB pokazują stan regulacji układów fizjologicznych człowieka. Profile immunobiologiczne pozwalają na ocenę predyspozycji indywidualnych, usytuowanie pacjenta w jego historii biologicznej, czyli lepsze zrozumienie etapów pojawiającej się choroby i ewentualnie zalecenie leczenia immunomodulacyjnego. Profile immunobiologiczne pozwalają również lepiej zrozumieć relacje pacjenta z otoczeniem, jego emocje i możliwość samorealizacji (np. nadmiar tolerancji w układzie immunologicznym powoduje, ze organizm danego pacjenta toleruje patogen, który powinien odrzucić i analogicznie dzieje się w jego otoczeniu, osoba taka toleruje zachowania lub ludzi, którzy są dla niej toksyczni).

Pierwsza kategoria bilansów może być wykorzystywana w pracy zarówno przez lekarzy jak i dietetyków. Natomiast druga grupa może być stosowana tylko i wyłącznie przez lekarzy.

Te dwa rodzaje informacji, które można uzyskać z badań, uzupełniają się wzajemnie. Liczne deficyty lub nadmiar określonych elementów (np. mikroelementów, witamin, kwasów tłuszczowych) w organizmie zaburza funkcje metaboliczne i odwrotnie –  rozregulowany metabolizm wpływa negatywnie na stan odżywienia organizmu, zaburzając jego zdolność wchłaniania lub powodując wyczerpanie danego elementu (np. niewydolność wątroby lub dysbioza wpływają na poziom witaminy B).

Czytaj więcej

NASZA OFERTA

Dla Pacjentów
Dla lekarzy
Dla Dietetyków
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB
Ośrodki zlecające PBB

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej