PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE PBB

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB to nowoczesne badania, których specyfika polega na tym, że uwzględniają wszystkie układy organizmu pacjenta, postrzeganego jako całość.Na podstawie PBB można tworzyć indywidualne programy zdrowotne. Dla lekarza Profilaktyczne Bilanse Biologiczne to wyjątkowe narzędzie kompleksowej oceny stanu zdrowia, dające możliwość zastosowania w pełni spersonalizowanej terapii.

Dla pacjenta PBB to długoterminowa inwestycja w zdrowie.

czytaj więcej

Gdzie są wykonywane PBB i co je różni od innych badań ?

Probilaktyczne Bilanse Biologiczne są wykonywane w laboratorium Roman Païs w Belgii w oparciu o know-how Mediprevent. W środowisku medycznym i wśród biologów medycyna prewencyjna oparta na PBB i know-how Mediprevent jest określana mianem biologii stosowanej na rzecz zindywidualizowanej profilaktyki.

Laboratorium Roman Païs wyposażone jest w nowoczesną i zautomatyzowaną strukturę pozwalającą na wykonywanie maksymalnej ilości badań krwi oraz innych produktów biologicznych. Każdego dnia specjalistyczny zespół lekarzy, farmaceutów i biologów zapewnia nadzór nad jakością oraz medyczną walidacją wyników  badań. Badania nieprawidłowe czy wątpliwe podlegają systematycznej kontroli. Wyniki błędne są niezwłocznie komunikowane jednostce zlecającej.

Laboratorium obejmuje swym zasięgiem całą Europę, przesyłając próbki pobieranych materiałów w kontrolowanych temperaturach, dzięki usługom ekspresowych kurierów, takich jak DHL.Dzięki węzłom lotniczym i respektowaniu norm ONU 3373, przesyłka próbek materiału biologicznego dokonywana jest w optymalnych terminach i warunkach gwarantujących ich jakość.

Wyniki badań przesyłane są do lekarza zlecającego w formie standardowych wyników liczbowych oraz w charakterystycznej formie profili. Profile te, czyli przedstawienie wyników na wykresie sporządzonym w oparciu o krzywą Gaussa z rozkładem dla poszczególnych parametrów i szczytem krzywej na wartości 100% (za wyjątkiem tych parametrów, które nie powinny w ogóle występować, i których wartość optymalna powinna wynosić 0).

Należy podkreślić, że norma w PBB określa Optymalny Poziom Zdrowia i odpowiada minimalnemu ryzyku względnemu zachorowania równemu 1. To znaczy, ze jeżeli wynik danego pacjenta znajduje się w zakresie normy, ryzyko względne zachorowania, które określa dany parametr, jest najmniejsze. Wszelkie wartości, które przekraczają wskazany poziom, informują o zwiększonym ryzyku względnym zachorowania.  Jednakże interpretacja badania na tym się nie kończy.

Możliwość przedstawiania wyników w graficznej formie profili pozwala na dokonanie dodatkowej analizy, co znacznie zwiększa wartość i atrakcyjność badania pod kątem zakresu informacji, jaki oferuje. Parametry mogą być porównywane między sobą dzięki temu, że średnia wartość każdego parametru wynosi zawsze 100 (percentyle). Nie zaleca się analizy poszczególnych parametrów profilu osobno, gdyż daje to informacje bardzo zawężone i ograniczone w stosunku do tych, jakie można uzyskać przy korelacji kilku parametrów na raz.

Analizując profil można uzyskać obrazy bardzo reprezentatywne dla mechanizmów i stanów fizjologicznych w organizmie danego pacjenta. Obrazy te odzwierciedlają stany fizjologiczne takie jak: stan zapalny, stan aktywacji, stan depresji, supresji, tolerancji, stan dysbiozy i inne w poszczególnych układach organizmu.
Umysł ludzki, nawet najbardziej sprawny, nie jest w stanie dokonać analizy porównawczej, czy też korelacji kilku parametrów na raz, w oparciu o badania w formie liczbowej, standardowej, gdzie norma dla każdego parametru jest inna. W momencie przekształcenia wyników w profil taka korelacja staje się możliwa. Stąd bogactwo i wartość siły przekazu PBB.

Co kwartał z inicjatywy Mediprevent wybrane Bilanse Biologiczne są udoskonalane w wyniku najnowszych badań naukowych. Do stosowanych już Profilaktycznych Bilansów Biologicznych dodawane są nowe parametry oraz tworzone są nowe badania. Prace badawcze i wdrożeniowe monitorowane są przez komitet naukowy Mediprevent.

Laboratorium zapewnia doświadczonych techników o najwyższych kompetencjach, którzy stosując najnowocześniejsze technologie zajmują się walidacja poszczególnych badań i ich wdrożeniem.

Czytaj więcej

NASZA OFERTA

Dla Pacjentów
Dla lekarzy
Dla Dietetyków
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB
Ośrodki zlecające PBB

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej