PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE PBB

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne PBB to nowoczesne badania, których specyfika polega na tym, że uwzględniają wszystkie układy organizmu pacjenta, postrzeganego jako całość.Na podstawie PBB można tworzyć indywidualne programy zdrowotne. Dla lekarza Profilaktyczne Bilanse Biologiczne to wyjątkowe narzędzie kompleksowej oceny stanu zdrowia, dające możliwość zastosowania w pełni spersonalizowanej terapii.

Dla pacjenta PBB to długoterminowa inwestycja w zdrowie.

czytaj więcej

Dlaczego warto wykonać PBB ?

Medycyna profilaktyczna zmierza do zoptymalizowania funkcji naszych komórek, tkanek i organów. Metody tradycyjne badają stan choroby, Profilaktyczne Bilanse Biologiczne natomiast badają stan zdrowia, ujawniają chorobę jeszcze w okresie bezobjawowym, lub w przypadku zaawansowanego procesu chorobowego, pozwalają lepiej zrozumieć etiologię zaburzenia.

PBB to bardzo rentowna inwestycja w zdrowie. Zważywszy na możliwość wykrycia tendencji naszego organizmu z dużym wyprzedzeniem, możliwe staje się znaczne ograniczenie ryzyka zachorowania, a co za tym idzie –  kosztów jego potencjalnego leczenia w przyszłości. W przypadku profilaktyki wtórnej wspomaga się proces leczniczy, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie ryzyka nawrotów chorobowych.

PBB pozwalają monitorować stan zdrowia pacjentów, którzy nie cierpią na żadne choroby, a także skuteczność stosowanej terapii w przypadku osób chorych. Często dzieje się tak, że długo nie odczuwamy wyraźnych objawów choroby, która to średnio potrzebuje 10 lat, by się pojawić w formie objawowej. Badania PBB pozwalają zobaczyć, co się dzieje właśnie w tym okresie „utajonego” rozwoju choroby w organizmie, by móc odpowiednio wcześnie zareagować.

Dlaczego warto wykonać PBB ? - Alameda

Czytaj więcej

NASZA OFERTA

Dla Pacjentów
Dla lekarzy
Dla Dietetyków
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB

OŚRODKI ZLECAJĄCE PBB

Dane certyfikowanych lekarzy zlecających Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
oraz dietetyków ściśle współpracujących z certyfikowanymi lekarzami Platformy Alameda.

czytaj więcej

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej
Ośrodki zlecające PBB
Ośrodki zlecające PBB

PUNKTY POBRAŃ

Punkty pobrań materiału biologicznego
w celu wykonania profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

czytaj więcej