Dla Dietetyków - Szkolenia

Szkolenia roczne

Szkolenie prowadzi dr Marc Peignier, członek Rady Naukowej Mediprevent
Pierwszy moduł szkolenia jest kierowany do lekarzy i dietetyków.

Program szkolenia obejmuje wprowadzenie do Profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB, zapoznanie się z pojęciem normy w medycynie zapobiegawczej, pojęciem optymalnego poziomu zdrowia, percentyle i pojęcie profilu, krzywa Gaussa, miejsce badań laboratoryjnych w konsultacji pacjenta.

Lekarz i dietetyk zapozna się z fizjologię kwasów tłuszczowych, obrony przeciwrodnikowej, stresu oksydacyjnego oraz nowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Zapozna się z biomarkerami oceny równowagi fizjologicznej w tych obszarach. Pozna zastosowanie różnych badań biologicznych w zakresie zdrowia i żywienia z uświadomieniem ich ograniczeń. Nauczy się dokonywać syntezy wielu różnorodnych informacji biologicznych na potrzeby profilaktyki pierwotnej i wtórnej w zakresie zdrowia i odżywiania.

Po pierwszym module lekarz i dietetyk będzie mógł zlecić 4 podstawowe Bilanse Biologiczne (Profil Kwasów Tłuszczowych, Bilans Profilaktyczny Przeciwrodnikowy-stres oksydacyjny, Bilans stanu odżywienia i obrony przeciwrodnikowej, Bilans Profilaktyczny ryzyka sercowo-naczyniowego i zespołu metabolicznego), w tym 3 zasadnicze, które są najczęściej stosowane w codziennej praktyce specjalisty w dziedzinie prewencji.

Lekarz i dietetyk nauczy się jak interpretować dany Bilans Biologiczny, zapoznając jednocześnie sposoby korygowania nierównowagi za pomocą porad dietetycznych lub celowanej suplementacji w dawkach fizjologicznych w oparciu o konkretne wyniki indywidualnego pacjenta.

Dzięki nabytej wiedzy lekarz czy dietetyk będzie mógł w pełni indywidualnie podejść do swojego pacjenta, poprawić jakość konsultacji wzbudzając zaufanie pacjenta, który czuje się zrozumiany, sprawdzić i poprawić skuteczność stosowanych u pacjenta chorego terapii farmakologicznych. W profilaktyce pierwotnej z kolei będzie mógł zmniejszyć ryzyko względne zachorowania, opóźniając pojawienie się objawów chorobowych, przyczyni się do poprawy komfortu życia pacjenta, zmniejszając zaburzenia funkcjonalne pacjenta, których medycyna nie leczy z braku narzędzi.

Moduł pierwszy jest zaledwie wprowadzeniem do całościowego podejścia do pacjenta, które będzie rozszerzane i pogłębiane w trakcie kolejnych modułów.

Data: 8 i 9 listopad 2014
Miejsce: Warszawa
Cena:  3 000 zł

PROGRAM SZKOLENIA DLA DIETETYKÓW W ZAKRESIE MEDYCYNY ZAPOBIEGAWCZEJ – Interpretacja Profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB

realizowany przez dr Marc Peignier, członka Rady Naukowej Francuskiego Stowarzyszenia Lekarzy na rzecz Medycyny Zapobiegawczej MEDIPREVENT

Moduły realizowane są w pięciu dwudniowych blokach wykładowo-seminaryjnych
w wymiarze 16 godzin dydaktycznych każdy.
Cztery moduły szkolenia odbędą się w Warszawie, dwa w Estavayer le Lac w Szwajcarii.
Koszt szkolenia obejmuje 5 modułów w kwocie 3 000 zł każdy. Dodatkowy koszt stanowi przejazd i czterodniowy pobyt w Szwajcarii.
Szkolenie będzie zakończone egzaminem potwierdzającym umiejętność interpretowania PBB.
Konkretne daty kolejnych modułów są ustalane na pierwszym spotkaniu przy wspólnej decyzji uczestników.

Moduł 1. Profilaktyka kardiologiczna, przeciwzapalna i przeciwrodnikowa  ( listopad 2014 Katowice) 

1. PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
2. PROFILAKTYCZNY BILANS RYZYKA CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH
3. PROFILAKTYCZNY BILANS STANU ODŻYWIENIA I OBRONY PRZECIWRODNIKOWEJ

Moduł 2. Profilaktyka układu pokarmowego (styczen 2015, Szwajcaria)

4. HOMEOSTAZA JELIT
5. BADANIE POZIOMU ENDOTOKSYN
6. OZNACZANIE KALPROTEKTYNY
7. OZNACZANIE BETA-DEFENSYNY-2
8. OZNACZANIE SEKRECYJNEGO IgA
9. WYBÓR PRAWIDŁOWEGO PROBIOTYKU

Moduł 3. Profilaktyka endokrynologiczna i neuro-immunologiczna (luty 2015, Szwajcaria)

10. BADANIE NASYCENIA TKANEK ESTROGENAMI
11. BADANIE POZIOMU HORMONÓW STEROIDOWYCH
12. OZNACZANIE JODURII
13. BADANIE POZIOMU NEUROPRZEKAŹNIKÓW
14. BADANIE CYKLU MELATONINY

Moduł 4. Mikroodżywianie i profilaktyka przeciwnowotworowa i AMD  (marzec 2015, Warszawa)

15. BILANS PROFILAKTYCZNY RYZYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH
16. CELOWANA SUPLEMENTACJA

Moduł 5. Odżywianie, suplementacja. Profilaktyka procesu metylacji – epigenetyka ( kwiecien 2015, Warszawa)

17. BILANS PROFILAKTYCZNY PROCESU METYLACJI
18. PROFILAKTYCZNY BILANS RYZYKA OKOŁOCIĄŻOWEGO
19. EGZAMIN

Wersja do druku
Rozmowa z lekarzem

Wskazówki dla lekarzy

Bilanse, który uwzględniają wszystkie funkcje fizjologiczne organizmu to Bilanse układu pokarmowego, w szczególności…

więcej
Alameda - Szkolenia dla lekarzy

Szkolenia

Alameda oferuje trzy rodzaje szkoleń dla lekarzy i dietetyków: roczne dla lekarzy, dietetyków oraz doskonalące dla lekarzy i dietetyków

więcej
Pomoc w interpretacji wyników

Pomoc w interpretacji bilansów

tekst

więcej